Ricard Mira

Ricard Mira
Mestre Escultor

Ricard Mira ofereix un ric i variat ventall descriptiu de monuments figurats, estàtues, pintures, penells, etc. pel que fa a la manera de representar la seva obra.

Destaquen figures metàl·liques treballades en diferents materials, com ara el Monument a Pau Casals, les siluetes de dones, els paisatges, els retrats, les escenes d’esports i de motor (en especial del món de la motocicleta).

Una menció especial es mereix el retrat que va fer del pintor molletà Joan Abelló i Prat, que és una escultura de ferro forjat en fred, i que es conserva a la Fundació Municipal Joan Abelló, de Mollet del Vallès (Barcelona).

El 7 de juliol de 2014, en una cerimònia celebrada al Palau de la Generalitat, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas, va lliurar a Ricard Mira el diploma de Mestre Artesà Escultor. El títol de Mestre Artesà és la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya als “artesans que han destacat de manera excepcional en l’exercici de la seva professió, amb una trajectòria professional acreditada”, i és de caràcter vitalici.”

Jaume Rifà
Estudiós de la història
de Sant Fost

Telèfon: 605 617 795
E-mail: correu@ricardmira.eu
Pàgina web: www.ricardmira.eu

Martorelles, Barcelona