La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), en col·laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, presenten «Fira Mercat d’Artesania. Guia de Bones Pràctiques». Aquesta guia neix a partir de l’aprovació de la Llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires.

FIRES ON RECUPERAR, REACTIVAR I REVALORAR EL PRODUCTE ARTESÀ
El sector del comerç ha patit, des de l’any 2008, els efectes d’una crisi a nivell internacional amb el tancament de molts establiments i la destrucció de diferents llocs de treball. El sector de l’artesania no ha estat una excepció i, com tants altres sectors, ha patit un retrocés. Aquest es fa visible a través de diferents indicadors, com la baixada de les vendes a nivell de comercialització, la disminució de la qualitat dels seus productes (atesa la necessitat de vendre més a un preu més baix) i la pèrdua, en certa mesura, del seu valor i reconeixement social en l’imaginari col·lectiu.
La pèrdua de valor de la marca artesania ha estat lligada, en gran part, al mal ús que s’ha fet en moltes ocasions de la terminologia Fira d’Artesania. En els darrers temps s’ha fet una utilització sistemàtica d’aquest concepte sense tenir en compte la legislació vigent, la qualitat dels productes exposats o el model productiu utilitzat. Les Fires d’Artesania s’han convertit en activitats comercials on el producte predominant ha estat el “producte de revenda”, és a dir, un producte que no compleix amb els estàndards de qualitat ni el valor de l’ofici artesà. És en aquest sentit que es fa necessari treballar per a la recuperació, reactivació i revalorització del sector artesà.

Una de les accions principals que es durà a terme serà l’organització de FIRES MERCAT D’ARTESANIA de qualitat i excel·lència a partir de l’elaboració d’aquesta guia de bones pràctiques.

FIRA MERCAT D’ARTESANIA. FIRES ARTESANES AMB CERTIFICAT DE QUALITAT
Aquesta guia vol ser el punt de partida per a la implantació de sinergies entre les administracions locals, les empreses promotores i el sector de l’artesania d’ofici amb la finalitat d’impulsar una marca certificada:“Fires Mercat d’Artesania”, de qualitat i excel·lència a tot el territori català.

Les noves Fires Mercat d’Artesania han de ser enteses com un esdeveniment únic, amb entitat pròpia i amb una imatge compartida. La seva organització ha de partir d’una sèrie de criteris comuns i ha de respondre més a la qualitat que a la quantitat. És voluntat de la FAAOC impulsar en un futur proper la creació i denominació d’una marca certificada de “Fires Mercat d’Artesania” atorgada des de l’administració central arreu del territori.

La guia és el punt de partida des d’on es pot desplegar aquesta nova tipologia d’esdeveniments artesans de qualitat i excel·lència.

“Guia Mercat d’Artesania. Guia Bones pràctiques” (Descarregar document complet)