Societat Artesans de Cornellà

La Societat Artesans de Cornellà (SAC ASSOC.) es constitueix a finals del 2021 per la iniciativa de tres artesanes cornellanencas davant la necessitat de crear un col·lectiu que donés visibilitat, veu i força als artesans i artesanes d’ofici de Cornellà de Llobregat.

El nostre objectiu principal és el foment i promoció de l’Artesania, tal com es contempla als nostres Estatuts.

Defensem l’Artesania com activitat cultural i econòmica.

Fem divulgació del nostre ofici, volem fer valdre i donar a conèixer els oficis artesans, explicar com elaborem, com treballem, quines matèries primeres fem servir … que els consumidors valorin la nostra feina i es decantin per a productes artesans i de proximitat.

Col·laborem amb altres entitats de Cornellà fent petites Mostres d’Artesania i tallers.

Donem suport a l’artesà/-na emprenedor/-a.

I en l’àmbit professional, donem ajuda i orientació a l’artesà/-na que vol aconseguir el Carnet d’Artesania del CCAM.

Tot just comencem, però tenim ganes, empenta i propòsits clars que milloraran la imatge, la valoració i la professió del nostre col·lectiu d’artesans i artesanes.

Des de la SAC farem feina i defensarem objectius com l’Espai Artesà a Can Bagaria i recuperar l’Escola Municipal d’Art de Cornellà … és el nostre compromís.

Societat Artesans de Cornellà (SAC. ASSOC)
Cornellà de Llobregat – Barcelona
Telf 669 072 770
Email: artesanscornella@gmail.com