Associació d’Artistes i Artesans del FAD

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 (Edifici Disseny Hub Barcelona)
08018 Barcelona
E-mail: info@a-fad.org
Tel. 932 566 776
Blog: http://a-fad.blogspot.com.es

L’A-FAD és l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD, fundada l’any 1973 fruit de la revitalització del concepte artesà tant entre els creadors com entre el públic en general.

L’A-FAD ha desenvolupat, al llarg de 30 anys, una important tasca de divulgació i promoció del món de l’art i l’artesania, a través de la celebració d’exposicions col·lectives, la presència en fires importants dins del sector, la convocatòria de Congressos i Seminaris i l’organització d’esdeveniments de promoció de les arts.

L’A-FAD creu en un artista i artesà que està en constant evolució i creixement, per la qual cosa, fomenta la idea d’A FAD com a comunitat artística, aprofitant les sinèrgies entre els creadors com a font d’enriquiment, i desenvolupa un pla de formació que es vertebra a partir de cursos específics d’interés per al sector artístic i artesà.

L’A-FAD està en contacte amb organitzacions internacionals com el World Crafts Council i col·labora amb els organismes de la Generalitat de Catalunya (Artesania Catalunya) i de l’estat espanyol (Fundación Española para la Innovación de la Artesanía). Així mateix, pertany a la Federació d’Associacions d’Artistes d’Ofici de Catalunya y es membre de la Organización de Artesanos de España.

En definitiva, l’A-FAD treballa en la direcció de promocionar i difondre la creació artística i artesana, i reflexionar sobre el seu passat, el seu present i, el que és més important, el seu futur, apostant por uns arts i oficis de qualitat, d’avantguarda i amb una destacada presència en el marc artístic contemporani.

Activitats que organitzem de manera periòdica:

Tallers Oberts de Ciutat Vella
ENJOIA’T, Premi de joieria contemporània
ARTMAR, Biennal Internacional d’Art de la Mediterrània
Exposicions col·lectives dels socis A FAD
Cursos de formació