Concurs d’artesania tèxtil de petit format

Us animem a que participeu al Concurs d’artesania tèxtil de petit format organitzat pel Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya. Podeu trobar les bases a al següent link i, si coneixes alguna persona que li pugui interessar no dubtis en compartir aquestes bases. Moltes gràcies!!

Os animamos a participar en el concurso de artesanía textil de pequeño formato organizado por el Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya. Podéis encontrar las bases en el siguiente link, Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar no dudes en compartir estas bases. Muchas gracias!!!

https://www.mundoarti.com/concursos/CJO6693/bases-concurso-gremi-artes-txtil-de-catalunya-concurso-de-artesania-textil-de-pequeo-formato/

BASES CONCURS GREMI ARTESÀ TÈXTIL DE CATALUNYA
CONCURS D’ARTESANIA TÈXTIL DE PETIT FORMAT

Aquest concurs va dirigit a persones artesanes de diferents oficis tèxtils. L’objectiu és promoure la innovació, la qualitat de la producció artesanal, el disseny i assegurar, alhora, el prestigi i la continuïtat dels diferents oficis artesans.

L’organització correspon a la comissió formada a aquest efecte, i en última instància regirà el criteri d’aquesta comissió del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya Les obres presentades hauran de ser tèxtils. Es considerarà tèxtil aquell material constituït a partir de fibres tant naturals com sintètiques. S’acceptarà materials que no siguin fibra sempre que la tècnica utilitzada sigui tèxtil.

Aquest és un concurs d’artesania tèxtil i per tant es valorarà que la peça presentada mostri ofici, tingui valor artístic i s’hagi desenvolupat pel seu autor amb criteris d’exclusivitat i originalitat.

BASES
1.- Les mesures de l’obra hauran de ser com a màxim de 30x30x30cm.
2.- La temàtica del concurs serà lliure.
3.- Cada participant podrà presentar un màxim d’una obra que no hagi estat premiada en altres concursos.
4.- Aquest certamen serà de nivell nacional.
5.- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació total de les bases per part dels participants.
6.- La presentació de les obres es farà exclusivament a través de la plataforma digital www.mundoarti.com, emplenant les dades personals (plica) i adjuntant la següent documentació:

• Imatges de les obres en format JPG amb un pes de fins a 5MB i amb una qualitat de
300dpi.
• Breu currículum d’un màxim d’una pàgina.
• Declaració jurada de l’autoria pròpia de l’obra.
• Comprovant de transferència de la taxa d’inscripció (recomanem realitzar la
transferència abans de començar a emplenar el formulari d’inscripció, veure punt 11)
Una vegada pujades les obres, s’haurà d’emplenar els camps de la fitxa tècnica
i, a més, incloure en el camp de “Descripció” les següents dades:
• Nom artístic
• Xarxes socials
• Data de realització.
• Indicar si l’obra ha estat inspirada per alguna altra obra/fotografia/pintura no pròpia (En
cas afirmatiu l’organització es posarà en contacte per a sol·licitar una imatge de l’obra
original.)

El concurs serà totalment en línia. No se sol·licitarà l’enviament de les obres físiques, per la qual cosa requerim que la qualitat de les fotografies sigui professional.

Es presentaran un mínim de dues fotos per obra i un màxim de tres.
• Una foto de front només de la peça. **
• Una foto on es pugui apreciar el volum (en cas de ser una peça en tres dimensions). En
cas de tractar-se d’un complement tèxtil aquesta foto es podrà aportar amb model o
suport.
• Una foto de detall.

**Aquesta foto s’haurà de presentar en un fons blanc (en cas que la peça presentada sigui blanca es podrà presentar en un fons negre) i en una grandària de 10cmx10cm. En cas de ser seleccionada la peça, aquesta seria la foto del catàleg.

7.- El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de novembre de 2022 a les 23.59 hores (Espanya peninsular). No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini.
8.- El jurat farà una primera selecció de les obres que entraran a concurs i es comunicarà per correu electrònic als artistes l’acceptació o no de l’obra.
9.- S’atorgaran els següents premis:
1r Premi valorat de 600€
Un accèssit de 300€
10.- Amb les obres rebudes es realitzarà un catàleg digital.
11.- La inscripció tindrà un cost de 5€ per obra presentada. El pagament es farà per transferència al compte següent del Gremi Artesà Téxtil de Catalunya. Recordar posar nom i cognoms en la transferència.
ES70 0081 0093 45 0001275238