Associació Ceramistes de Catalunya

C/ Dr Dou nº 7 baixos 1ª 08001 Barcelona
Tel: 93 317 69 06
Email: acc@ceramistescat.org
Web: www.ceramistescat.org

L’Associació Ceramistes de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 1986. Des d’aleshores ha estat el vincle d’unió dels professionals de la ceràmica i ha treballat per potenciar i donar a conèixer la ceràmica catalana tant artística com comercial arreu de l’estat i a l’estranger. Actualment compta amb 370 socis vinculats a la ceràmica. Els seus objectius fonamentals eren i continuen sent:

– La divulgació i potenciació de la Ceràmica en totes les seves vessants, mitjançant exposicions, actes i fires adreçades al gran públic.

– La creació d’un àmbit de trobada, discussió, comunicació i intercanvi entre els ceramistes, potenciant i facilitant la mostra de la seva obra al públic.

– La formació permanent, la recerca i la transmissió d’informació entre els associats mitjançant cursos, conferències, dossiers, publicacions, etc.

– La relació amb altres entitats culturals arreu d’Espanya i del món, divulgant i fent d’intermediaris de la ceràmica que es fa avui dia a Europa.

Per tal de portar-los a terme, compta amb un local social amb sala d’exposicions, biblioteca, llibreria, secretaria, un butlletí i una revista semestral de ceràmica contemporània anomenada Terrart. És l’única publicació sobre aques tema editada en català.

A més a més, l’ACC amb les inauguracions de les exposicions i altres activitats (conferències, sortides, etc) brinda la possibilitat de conéixer altres ceramistes i d’estar permanentment relacionat en aquest món.