La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) és un organisme que té com a objectiu unir els esforços de les diferents associacions d’artesans d’ofici existents per treballar com a dinamitzador, prestigiar-lo com a sector i esdevenir un interlocutor amb l’administració. Actualment la FAAOC està integrada per associacions territorials i sectorials que representen a un miler d’artesans.

La FAAOC exerceix com a agent per prestigiar l’artesania d’excel·lència i treballar perquè la valoració social dels oficis sigui ascendent. L’entitat treballa per cobrir algunes de les mancances formatives del sector que han de garantir, la continuïtat de cada ofici i el relleu generacional. Aquestes accions han de facilitar el coneixement pràctic de les tècniques dels oficis artesans i complementar el coneixement teòric impartit en les escoles de formació.

La federació ha treballat per incentivar la comercialització mitjançant plans d’actuació que facilitin la presència de l’artesania d’ofici, tant en els mercats nacionals com internacionals.

Manel Diestre, fundador i president de la FAAOC en l'acte de cloenda d'Iberniona 2009

Aquest 2022 fa 21 anys que es va començar a gestar la FAAOC. L’any 2001, i recollint l’esperit del projecte Iberiona, es va decidir crear una entitat que aglutinés la capacitat del sector per generar pensament i bones pràctiques. El 2004, quan s’aproven els seus primers estatuts, estava integrada per 8 associacions.

Des dels inicis la FAAOC va establir contactes amb la Generalitat de Catalunya, inicialment amb el Centre Català d’Artesania (actual Consorci de Comerç d’Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)), convertint-se amb un interlocutor de referència amb el sector. L’objectiu, que continua vigent, era que l’administració generés polítiques i accions de promoció i incentiu de l’artesania.

En els primers anys va exercir d’agent aglutinador perquè petites empreses artesanes poguessin sumar i participar en fires de referència internacional com Alimentaria, Construmat o Expohogar.

IMG_6461

L’any 2008, la FAAOC ja aglutina més d’una quinzena d’associacions i és reconeguda com un agent de l’artesania més enllà de Catalunya. En aquest període, la federació entrar a formar part del comitè científic d’Iberiona. Encuentros de Artesanía Ibérica i de la trobada bianual d’artesania Catalonia, organitzada des d’Artesania de Catalunya.

Amb l’associació consolidada, es decideix apostar per fer una major difusió de l’artesania. En aquest període s’estrena la imatge corporativa, la nova web (actualment en fase de remodelació) i s’estrena la presència en diferents canals de comunicació emergents (Youtube, blogs…).

En els darrers anys, la FAAOC exerceix d’impulsor de diferents projectes, alguns compartits amb altres agents del sector, que li permeten convertir-se en una referència i un model pel sector artesà, ja que altres zones de l’estat s’han interessat per importar models de federació similars.