La FAAOC demana que la futura Llei de Comerç, Serveis i Fires contempli la venda directa per part dels artesans

La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) ha presentat al Parlament de Catalunya les seves aportacions al projecte de la futura Llei de Comerç, Serveis i Fires que actualment s’està tramitant a la cambra catalana. La FAAOC demana que la futura llei contempli la venda directa de productes artesans que representa una de les principals vies de subsistència del sector i que no està incorporada en l’actual redactat.

La proposta de la FAAOC demana que s’hi incorpori el concepte “fira-mercat d’artesania”, ja que els dos conceptes que preveu l’actual redactat (“fira” i “fira-mercat») no contemplen la venda directa dels productes per part dels mateixos artesans. Amb aquesta nova classificació s’hi contemplaria la venda directa en fires que la FAAOC considera bàsica que s’hi contempli, ja que és la principal font d’ingressos per un 90% del sector. Aquesta nova classificació també hauria de permetre aconseguir un reconeixement institucional de les fires d’artesania podent-les dotar d’un segell de qualitat per la seva promoció, innovació i difusió. La FAAOC, com agent del sector, fa anys que reclama una qualificació específica per aquelles fires d’artesania d’ofici de qualitat.

La federació també demana que la proposta contempli altres esdeveniments de venda d’artesania. Amb les categories actuals només tindrien caràcter de fira aquells esdeveniments de promoció de l’artesania que vagin dirigits al públic professional. La FAAOC creu que amb la categoria “fira-mercat d’artesania” s’incorporaria la venda de creacions artesanes en esdeveniments que estiguin destinades a la venda directa a un públic generalista final.

Ara, un cop registrat el document, el proper pas és que un grup parlamentari defensi les esmenes i motivacions del sector amb l’objectiu que quedin reflectides en el redactat final de la futura llei.