Estudi sobre l’impacte de l’artesania en l’economia europea

Fundesarte, l’organització de referència en la promoció i el desenvolupament de les empreses artesanes espanyoles, convida al sector artesà a participar en una enquesta per obtenir dades sobre el sector.

Aquesta acció s’emmarca en el projecte europeu CRAFTING EUROPE que té com a objectiu conèixer la realitat artesana europea per poder dur a terme accions en el futur que contribueixin a impulsar la seva competitivitat.

Per determinar l’abast de la contribució de l’artesania a l’economia europea es veu necessari fer un estudi rigorós per avaluar-ne l’impacte real. La manca de dades i informació impedeix establir polítiques que afavoreixin la supervivència i la competitivitat del sector artesanal. El sector té un gran potencial de creixement econòmic i pot contribuir a la creació d’ocupació, però pateix manca de representativitat i suport. Per impulsar-ho cal conèixer primerament la seva realitat.

És per això que des de Fundesarte es llança una enquesta per a artesans i artesanes que es pot fer en menys de 10 minuts. Es plantegen 80 preguntes sobre el tipus d’artesania, característiques del negoci, necessitats, noves tecnologies, disseny i innovació, aspectes externs o qüestions relacionades amb la covid, entre d’altres. Podeu accedir a l’enquesta des del següent enllaç.

El projecte CRAFTING EUROPE està sent impulsat per diverses entitats que formen un consorci de vuit països que treballen per intentar millorar la conjuntura del món artesà: Irlanda, Itàlia, Regne Unit, Portugal, Espanya, Països Baixos, Ucraïna i Geòrgia.

Per a qualsevol consulta us podeu contactar amb info@geocyl.com.

RESPONDRE L’ENQUESTA