Segona jornada de la Fira Virtual Coop’Art

La Fira Virtual Coop’Art, mostra com l’artesania és un dels actius més arrelats que disposa el nostre territori aportant valor donada la seva singularitat, i la necessitat d’incorporar-la a la dinamització comercial dels nostres centres urbans, amb uns valors alineats amb els ODS i la Agenda 2030.

DIMECRES 14

Noves eines que ajuden a la digitalització i comercialització
Descripció: Objectiu donar a conèixer els productes elaborats per la GSC per millorar la digitalització i comercialització del sector comercial

Públic objectiu: Artesans, comerciants i tècnics municipals

INSCRIU-TE AQUÍ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_ZCpgRXKBIAZwAQ6JgbfiwsfeeyrPoaXHHd5BDKgAhAibg/viewform