Qui recolza els artistes i artesans?

L’A-FAD, l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD, fa una crida d’alerta

L’A-FAD, l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD (Foment de les Arts i el Disseny), fa una crida d’alerta per la complicada situació en què es troben els artesans, artistes i creatius arrel de la crisi sanitària provocada per l’expansió de la Covid-19, i de les greus conseqüències que se’n poden derivar en els propers mesos. La cultura, la creativitat, la creació i l’expressió artística són pilars fonamentals de la societat i comunitat cultural, i com destaquen des de l’associació, “l’art i l’artesania són un patrimoni de valor incalculable que ens fa avançar amb sensibilitat, empatia, sentit crític i benestar social”. 

L’A-FAD alerta de la greu situació que es pot veure abocat el sector creatiu arrel de la crisi del coronavirus |
Foto: Beatriz Janer

El sector artesà és un motor econòmic destacat: representa el 0,4% del PIB de l’Estat espanyol i a Catalunya el volum anual de facturació es mou entre els 250 i 400 milions d’euros, implicant-hi 8.075 persones acreditades amb el carnet d’artesà/ana o mestre artesà/ana. La xifra de persones dedicades a l’activitat artesana, segons estimacions del Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya (CCAM), podria augmentar en 17.000 persones més. El valor, la durabilitat, la qualitat i l’excel·lència dels productes són incentius de consum en mercats nacionals i internacionals. Però com estan vivint la crisi del coronavirus?

Des de l’A-FAD celebren les iniciatives sorgides des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), així com d’ajuntaments i altres administracions públiques, però també volen dur a terme diverses accions. Una d’aquestes accions serà l’elaboració d’una campanya virtual de sensibilització i promoció del consum artístic i artesà que posarà l’accent en la necessitat de consumir productes locals, perquè cal recordar que la seva producció no ha quedat congelada. També es preten fer un seguiment de la producció artística, artesana i del sector de la joieria contemporània, així com difondre les novetats del sector, i els ajuts i recursos que es publiquin en canals oficials de les administracions.

L’Associació d’Artistes i Artesans del FAD, que dona suport a la comunitat artística i artesana des d’una perspectiva transversal en la qual l’art, l’artesania i la joieria contemporània comparteixen espai i diàleg, també es compromet a col·laborar i treballar conjuntament amb entitats i institucions diverses; visibilitzar la situació de les escoles d’art i creació, i reformular projectes propis de l’associació a nivell virtual, com ara els Tallers Oberts BCN, els Laboratoris de l’A-FAD i Crafts NOW. Malgrat el coronavirus, diuen, “el nostre deure també és atendre les noves artesanies que sorgeixen com a resposta a nous models de creació i dinamitzar el coneixement”. Per tot això, l’A-FAD demana recolzament social, institucional i polític perquè el teixit creatiu no desaparegui: “Ara, més que mai, s’ha de fer força com a societat per mantenir vives les expressions artístiques i artesanals.”