Mestres artesans: Joan Farré

Entrevista al cisteller i mestre artesà Joan Farré a Folgueroles, Catalunya. Joan Farré es membre de la junta directiva de l’Associació de Cistellers de Catalunya i ha estat President de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya.