Escola d’Art Floral de Catalunya

Can Soler: Ctra. St. Cugat (Arrabassada) 114-132
Accés: c. Cànoves, 12 (pàrquing gratuït)
08035 Barcelona

Tel. 93 247 02 05
E-mail: info@escolaartfloral.org
Web: www.fundacioartfloral.org

L’Escola d’Art Floral de Catalunya neix a l’any 1982 com una associació que té per objectiu elaborar un pla d’estudis estructurat de la professió de florista.

Primera etapa: Constitució de l’Escola d’Art Floral

En una primera etapa l’equip de professors de l’escola el formen un grup de professionals en actiu del món de la floristeria i la jardineria il·lusionats en el projecte de constitució de l’escola. La tasca pedagògica per preparar als futurs professors i elaborar uns programes escolars estructurats d’art floral es porta a cap amb la col·laboració dels professors: Gregor Lersch, Paul y Ursula Wegener , Peter Hess, Giorgio Tesi i Enrique León. Per als temes artístics i de botànica es cerquen especialistes en biologia, belles arts i disseny. Actualment l’escola disposa d’un claustre de vint-i-vuit professors especialitzats en art floral, projectes de jardineria, botànica i dibuix.

Des de l’inici l’escola es proposa dos grans objectius: la formació i la difusió de l’art floral i la floristeria. Per a aconseguir aquests objectius a l’any 1995 es crea una associació d’antics alumnes que permet als alumnes estar en contacte permanent amb l’escola un cop han finalitzat els seus estudis. L’associació organitza activitats extraescolars relacionades amb l’art floral com viatges, exposicions, conferències i promociona totes aquelles experiències professionals que poden ser d’interès per als associats.

Segona etapa: Consolidació de l’Escola d’Art Floral

En aquesta etapa l’escola va consolidant la seva trajectòria establint col·laboracions i integrant-se en associacions del sector de la flor.

1996 La Federación Española de Empresarios Floristas (F.E.E.F.), entitat que unifica a totes les associacions i gremis de floristes d’Espanya, ens homologa a nivell nacional juntament amb la Escuela Española de Arte Floral i la Escuela Canaria de Arte Floral com a centre d’ensenyament d’art floral.

1997 L’escola com a membre integrant de l’Associació Catalana d’Escoles d’Art Floral de Jardineria entra a formar part de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (C.H.O.C.) que és una entitat que està constituïda per 9 federacions i associacions d’agricultors, viveristes, jardineria, escoles d’art floral i empreses majoristes de flor.

1998 L’Escola d’Art Floral de Catalunya després d’una llarga trajectòria que es va iniciar a l’any 1982 es consolida com a centre de formació i divulgació de l’art floral i es constitueix en Fundació. L’objectiu de la Fundació es consolidar i garantir la continuïtat de l’escola com a centre formatiu.

1999 L’escola firma un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona ofertant crèdits de lliure elecció universitària.

1999 Després de col·laborar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la preparació dels programes dels Cicles Formatiu de grau superior i mitjà en art floral i floristeria, s’autoritza a l’Escola d’Art Floral de Catalunya com a centre docent privat de grau superior d’arts plàstiques i disseny en art floral i de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en floristeria. L’Escola d’Art Floral de Catalunya és el primer centre d’Espanya que imparteix formació reglada en art floral.

2006 El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, autoritza a l’Escola a impartir un nou Cicle Formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny de la familia professional d’interiorisme, en elements de jardí.

2007 L’Escola fa vint-i-cinc anys de la seva fundació.