Martin Ley

Des del principi la nostra especialitat varen ser les escultures d’animals, malgrat això no varem deixar de banda els gerros i la figura humana.

Totes les peces que s’exposen a Ceràmica Ley són úniques. Per tal que els clients que visiten el meu taller puguin veure que tot es fa aquí, es pot mirar  l’interior del taller on es pot apreciar els esmalts a la seva lleixa,tota classe de figures; unes assecant-se, altres bisquïtades i fins hi tot si es té sort se’m pot sorpendre modelant alguna peça.

A Ceràmica Ley tenim especial cura en la qualitat i acabats de les nostres peces. Treballem amb esmalts de formulació pròpia amb la que aconseguin textures agradables al tacte d’aparença satinada. Amb els nostres esmalts obtenim colors vius i grats a la vista però no brillants.

LA BISBAL Nº3 – 17113 PERATALLADA
Pàgina web: www.ceramicaley.com
E-mail: info@ceramicaley.com
Telèfon: 972 983 649