Instrument ICF – avalis LIQUIDITAT

Per cobrir necessitats de liquiditat de PIMES i autònoms derivada del COVID-19

Import del préstec: entre 50K€ i 2,5M€

Import aval

 • Avalis: 80% (50K€ fins 1M€)
 • ICF: 80% (1M€ fins 2,5M€)

Termini:  4 anys (1 de carència) 

Tipus interès: Euribor a 12 + 1,5%

Comissions: 0,65% sobre import avalat. Sense comissió obertura

Ja es pot demanar a ells directament, que mentre estudien operació s’acabaran de tancar els convenis. quan banc li comunica que ho estudia, ja mira si compleix RAIS, SNEF, AEAT, TGSS, morositat antiga ICF no resolta,…

En relació al compromís de mantenir llocs de treball demanen que:

 • Es mantingui en nombre els llocs de treball (excepte baixes voluntàries o jubilacions)
 • Que el desemborsament no serveixi per pagar sortides laborals (difícil de comprovar l’aplicació dels fons), però no es posa clàusula Madrid

Línia avals Ministerio

Línia d’avals de fins a 100.000M€.

El primer tram activat per un import de 20.000M€, 50% de l’import per autònoms i PIMES.

Avals tindran caràcter retroactiu  a partir del RDL 8/2020 (18/3/2020)

Límit per demanar aval: 30/9/2020

Import d’avals:

 • PIMES i autònoms: 80% aval
 • Altres empreses: 70% nous préstecs, 60% renovacions

Termini màxim 5 anys

Tipologia: Nous préstecs i renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament derivades de:

 • Pagament de salaris
 • Factures
 • Necessitats de circulant
 • Venciments d’obligacions financeres  tributàries
 • Altres necessitats de liquiditat

Gestió ICO amb col·laboració de les entitats financeres

Condició: no estar en situació de morositat a 31/12/2019 o en procediment concursal a 17/3/2020

Cost de l’aval assumit per les entitats financeres

Entitats financeres fixades per ICO (no especifica)