Diplomes de Mestre/a Artesà/ana

S’han publicat les bases per sol·licitar els Diplomes de Mestre/a Artesà/ana per dues categories Professional i Divulgatiu.

Descarregar les bases 

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (www.canalempresa.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (www.ccam.gencat.cat).

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent s’inicia a l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de març de 2021.