Cristian Real

“Treballo amb fibres vegetals, les meves peces abasten des de la cistelleria tradicional  fins a estructures amb tècniques i concepcions contemporànies. El treball amb aquestes fibres  em permet transferir a les peces la intensitat i la presència d’allò viu. És per això que cada procés creatiu interpel-la i reflecteix la meva pròpia experiència de vida. “

Cistelleria
Barcelona
Tel. 682 465 440
nenmarugla@hotmail.com
Facebook: Cristian Real