Arte Sentido

“Arte Sentido” Conferència a càrrec de Javier Rubinstein, dimarts, 15 d’octubre a les 19:00h.

Javier Rubinstein, artista visual i facilitador en processos de desenvolupament creatiu, presentarà a l’ACC la conferència Arte Sentido, un especial acostament a la ceràmica, enfatitzant en l’aspecte sensorial.

ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA
C/ Doctor Dou, 7 baixos 1a
08001 Barcelona
Tel. 93 317 69 06
acc@ceramistescat.org | www.ceramistescat.org