Art tèxtil a la Massana

El dijous, 2 de desembre, l’Escola Massana ha convidat la Lala de Dios a impartir una Master Class sobre art tèxtil
dins de les activitats que organitza l’escola els dijous. És una convocatòria oberta a tothom que estigui interessat.

L’Escola Massana és el centre municipal d’Art i Disseny de la ciutat de Barcelona. Inicia la seva tasca pedagògica el 14 de gener de 1929 fruit del llegat del filantrop barceloní Agustí Massana.

La seva pedagogia es desplega a partir de diferents plans d’estudis, essent un centre únic i integral de referència en l’ensenyament de les arts i del disseny.