Ajuts als autònoms

El dia 3 d’abril ha sortit publicada al DOGC, la convocatòria dels ajuts als autònoms que s’han vist afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid-19. Els requisits bàsics per sol·licitar l’ajut són:

  • Ser una persona física treballadora autònoma i estar donada d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.
  • Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019 i en el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig.

Tan aviat com estigui disponible el tràmit el publicarem aquí i ho difondrem des de les novetats de Canal Empresa i el perfil de twitter de @FUEmpresacat.

Us recomanem que abans d’emplenar el formulari reviseu les preguntes freqüents on podreu trobar la resposta a la majoria dels dubtes que es puguin plantejar.

Informació al web del Departament de Treball