Ajornament de deutes tributaris

El Reial Decret-llei inclou una mesura de flexibilització d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per a pimes i entitats no lucratives. Les declaracions que es poden ajornar són aquelles que tenen el termini de presentació del 13 de març fins al 30 de maig. L’ajornament serà de 6 mesos i no es cobraran interessos de demora durant els tres primers mesos. Fins ara es podia ajornar l’IVA i l’Impost de Societats (IS). Ara també s’amplia a l’IRPF de treballadors/es, professionals, lloguers, i als pagaments a compte de l’IS fets amb el model 202 en les entitats que van tenir un resultat positiu en l’última declaració.

Podeu trobar tota la informació a la web de l’Agència Tributària.