Aina Punsola

Aina, nascuda a Barcelona en 1996, després d’haver-se sentit atreta des de petita per les arts visuals, es gradua en 2019 en Edició de Cinema en ESCAC. Ha treballat en diversos projectes documentals i fotogràfics perseguint sempre la seva passió per viatjar i plasmar allò que veu en un entorn constantment canviant ple d’històries que contar.

Aina, nacida en Barcelona en 1996, tras haberse sentido atraída desde pequeña por las artes visuales, se gradúa en 2019 en Edición de Cine en ESCAC. Ha trabajado en varios proyectos documentales y fotográficos persiguiendo siempre su pasión por viajar y plasmar aquello que ve en un entorno constantemente cambiante lleno de historias que contar.

Email: aina.solapu@gmail.com
Telèfon: 672 087 073
Instagram: @ainapunsi

Route Artlantique (2019)

SINOPSIS: Aquesta peça narra l’experiència màgica que cada any viuen en Àfrica un col·lectiu internacional d’estudiants i professors del disseny. Un projecte de mestissatge acadèmic en un dels pols de la creació africana, el Senegal; un viatge itinerant seguint els passos de la creació, treballant en diferents disciplines amb artistes locals. Malgrat les seves gegantesques dimensions, Àfrica continua sent la gran desconeguda. Aquest projecte vol rescatar de l’oblit les tècniques artístiques ancestrals i donar més visibilitat a la creativitat africana que és genuïna com tot el que neix de l’escassetat; és també una trobada amb la nova generació de dissenyadors i artistes que estan portant a Àfrica cap a la prosperitat.

Esta pieza narra la experiencia mágica que cada año viven en África un colectivo internacional de estudiantes y profesores del diseño. Un proyecto de mestizaje académico en uno de los polos de la creación africana, Senegal; un viaje itinerante siguiendo los pasos de la creación, trabajando en diferentes disciplinas con artistas locales. A pesar de sus gigantescas dimensiones, África sigue siendo la gran desconocida. Este proyecto quiere rescatar del olvido las técnicas artísticas ancestrales y  dar más visibilidad a la creatividad africana que es genuina como todo lo que nace de la escasez; es también un encuentro con la nueva generación de diseñadores y artistas que están llevando a África hacia la prosperidad.