Tutorial per ajornar deutes tributaris

De forma excepcional i a causa del covid-19, es poden ajornar deutes que normalment són inajornables, com ara els derivats de les retencions de l’IRPF efectuades a terceres persones i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats. Els ajornaments tenen un termini màxim de fins a 6 mesos, i en els 3 primers no es generaran interessos.

Teniu tota la informació a la web de FUNDESPLAI, Sport Tercer Sector.