Teresa Elias

“La cerámica ha estat el motor de la meva vida.

El meu procés de creació es fruit del desitg de realizar objectes bells i, al mateig temps , que tinguin una utilitat”.

Peça única – Exposicions – Peça Seriada – Catàlegs per Botigues – Fires – Encàrrecs – Murals de exterior – Escuts de poblacions – Noms de carrers i cases – …

Blog: teresaelias.blogspot.com
E-mail: teresa-elias@hotmail.com
Facebook: teresa.eliasoriol