Taller de ceràmica SOT

TALLER DE CERÀMICA SOT va començar la seva activitat l’any 1984. Els fundadors vam ser Joaquim Toribio i Manel Diestre i posteriorment s’hi va incorporar Jordi Salvador.

Des dels començaments, als objectius van ser clars, propers al repto: poder fer rendible una empresa artesanal, elaborant un objecte per al regal i la decoració, innovador de qualitat, que tingués un segell invisible i que permetés distingir un producte de CERÀMICA SOT.

Aquest ideal, assolit sense cap dubte, és el que els ha permès obtenir el distintiu de PAQ, que otorga la Generalitat de Catalunya a un reduït sector d’artesans pel fet que sóu com diu el nom, “Productes Artesans de Qualitat” i que cada peça que porta té una etiqueta amb el número que l’identifica.

Un orgull per a CERÀMICA SOT i una garantía de qualitat per els compradors d’una obra artesanal.

CERÀMICA SOT es troba a la ciutat de Barcelona, la que fou bressol de les obres mestres de Gaudí, i en ell s’inspiren gran quantitat dels treballs artesanals que elaboren en l’actualitat.

Tent els tallers com l’administració sóu en el clàssic barri de Gràcia, on es produeixen els diversos productes que pot veure en aquestes pagines.

Si bé els productes es troben a la venda en gran quantitat de punts de la ciutat de Barcelona, i també en altres llocs d’Espanya i del món, som a la seva disposició per a qualsevol consulta personalitzada, al
carrer de la Mare de Déu dels Desamparats, núm. 5-7, 08012 Barcelona
(España)

Horari: de 9.30 a 14h i de 16 a 19h.

sot@ceramicasot.com (Proveïdors – Clients nacionals)
info@ceramicasot.com (Clients estangers – Consultas)