Presentació dels resultats de la formació per artesans i comerciants

El teixit comercial urbà dona forma als nostres municipis estructurant pobles i ciutats, els dona identitat pròpia i posa en valor les seves diferències en base a l’experiència, la satisfacció de les necessitats i les expectatives de veïns i visitants.

Un dels actius dels que disposa el territori és l’artesania, un dels elements més arrelats als municipis, i entenem que cal posar en valor aquest aspecte de l’economia per valoritzar els nostres centres urbans i incorporar-lo conceptualment a la dinamització comercial.

El Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 13 socis de l’àmbit públic i privat, catalans i francesos, participa en el projecte transnacional: Impulsar una estratègia compartida de innovación y desarrollo sostenible de la artesania artística – COOP’ART. L’acció 4 del programa te com a objectiu treballar el desenvolupament del potencial econòmic, comercial i artístic de les empreses artesanes a través d’un acompanyament al desenvolupament econòmic de les empreses (formacions col·lectives i seguiments individuals).

El Servei de Comerç Urbà, ha ofert – amb cofinançament de fons europeus- una formació i tutoria personalitzada per aquells artesans interesants en incorporar o millorar els canals de comercialització dels que disposen i per aquells comerciants que han volgut iniciar o reforçar la venda de productes artesans dins el seu establiment. El programa ha tingut una durada de 20 hores de formació i 2 sessions de tutories individualitzades en el lloc de treball; s’ha dut a terme els mesos de setembre i octubre.

Un cop finalitzada aquesta formació, presentarem els seus resultats el proper dia 29 de novembre, a la Sala d’Actes de l’edifici Migjorn, en la mateixa jornada coneixerem algunes bones pràctiques per introduir l’artesania en el comerç urbà i farem una sessió de networking  per trobar idees i sinergies de treball conjunt per fer de l’artesania un nou dinamitzador del teixit comercial.

Podeu fer la inscripció per aquesta jornada a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ6COFKGlcrbkV9I2FSuzgNnexZogEet2l6nMZkxu5THjAVg/viewform

COOP’ART

EFA/219/16
Servei de Comerç Urbà
Gerència de Serveis de Comerç
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Pavelló Migjorn- Planta 2A- Recinte Mundet
Telèfon 93 402 22 22 ext.49116

fabregaps@diba.cat · http://www.diba.cat/comerc· ·