Nous Ajuts per a les persones treballadores autònomes

Es tracta de nous ajuts adreçats a persones treballadores autònomes per un import fix de 2.000 euros.

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d’un pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Qui pot ser beneficiari/ària?

  • Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.
  • Persones treballadores autònomes que formin part d’una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).

I quins requisits haig de complir?

  • Estar donat d’alta com a autònom com a mínim abans de l’1 de juny i fins el 31 de desembre de 2020.
  • Que la base imposable de la declaració de la renda de 2019 sigui igual o inferior a 35.000 euros.
  • Que segons el model 130 o 131 de l’IRPF, el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros.

Quan puc presentar la sol·licitud?

Està previst que el termini s’obri en els propers dies. Concretament, es podran presentar sol·licituds a partir de les 8 hores del dia següent en que es publiqui la convocatòria al DOGC i estarà obert durant 10 dies. Les subvencions s’atorgaran per ordre de presentació.

Informarem de l’inici del termini amb una novetat a Canal Empresa i des del perfil de twitter @FUEmpresacat.

Altres informacions d’interès:

Amb la sol·licitud no caldrà presentar cap document, l’administració ja el requerirà si ho considera convenient.

Recordeu que per poder demanar l’ajut serà necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Us recomanem consultar prèviament les indicacions de com identificar-se digitalment. També es necessari disposar del programari Adobe Reader versió 9.1 o superior.

Tota la informació a