FLYER CPO.ai
Família professional: Arts i oficis artístics
Dirigit: Conservadors, restauradors , diplomats del curs d’imatgeria festiva (CPO), diplomats del monogràfic de conservació, reparació i restauració d’imatgeria festiva i professionals artesans d’ofici en imatgeria festiva.
Idioma: Català
Durada de la formació: 32 hores (Tots els dijous del 19 d’octubre al 14 de desembre).
Horari: tardes de 16 h a 20 h
Lloc de realització: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Carrer d’Arnau Cadell, 30, 08197 Valldoreix, Barcelona)
Preu:  360 euros.
Nombre màxim d’alumnes: 15 alumnes
Inscripcions i matrícula: Del 2 al 18 d’octubre a través del correu electrònic faaoc@faaoc.cat o trucant al 93 8505296 / 629124364.
Titulació:
Diploma acreditatiu de la FAAOC
Diploma acreditatiu del Centre de Restauració de  Béns Mobles de Catalunya

objectius

La característica fonamental d’aquest monogràfic és oferir la formació pràctica bàsica sobre tècniques i recursos per la conservació-restauració de la imatgeria festiva activa sobre paper cartró (cartró pedra i paper) i la reparació sobre poliéster en un intent de regular una professió creixent tenint en compte tant el valor simbòlic com el caràcter popular i d’ús continuat de la majoria d’aquests objectes. La imatgeria festiva activa és un camp professional immens, amb les seves pròpies tècniques artístiques, continguts teòrics i criteris de conservació, que per les seves característiques requereix de professionals específics i especialitzats, que han de formar-se a través del coneixement que ofereixen els artesans i gent d’ofici vinculats amb experiència, les noves formacions acadèmiques homologades i les noves tecnologies aplicades.

Aquest monogràfic és un primer pas cap a la formació específica de professionals en un camp molt divers i complex, molt característic de la imatgeria festiva activa, i que aglutina inevitablement diversos camps professionals, des del camp artesanal i fins el món científic.

El monogràfic està pensat com un aprenentatge pràctic sobre aquest tipus d’objectes propis de la cultura popular i tradicional, mitjançant dos grans blocs: Les tècniques artístiques de reparació artesanal de la figura i la metodologia bàsica de conservació-restauració sobre superfícies policromades de cartró pedra. Es treballarà directament sobre unes figures d’imatgeria festiva activa alterades i que estan en procés de restauració, i sobre peces que portaran els mateixos alumnes, dins els espais que ofereix el CRBMC per aquest curs.

programa del curs
CONTINGUT
-Introducció al curs. Del monogràfic teòric al monogràfic pràctic. L’inici de la formació d’un nou professional. Teoria de la conservació-restauració i Criteris de conservació aplicats ala imatgeria festiva activa.

– Alteracions de la superfície i diagnosi. Estudis previs: Examen superficial, mapatge i tècniques d’anàlisi científica. La documentació del procés de conservació- restauració. Processos de conservació-restauració en fractures i danys superficials en el cartró pedra policromat. Consolidació, fixació, estucat i reintegració.

– La fabricació i la reparació del cartró pedra. La Policromia aplicada i els seus acabats.

– La imatgeria festiva feta en polièster. Els materials constitutius i la seca reparació.

PROFESSORAT
Tècnics artesans experts en materials de construcció d’imatgeria festiva, escultors d’imatgeria festiva i conservadors-restauradors especialitzats en aquest camp.