MONOGRÀFIC PROFESSIONALITZACIÓ DE L’OFICI D’IMATGERIA FESTIVA 
Família professional: Arts i oficis artístics
Nivell de qualificació professional d’accés: Conservadors, restauradors ,
diplomats del curs d’imatgeria festiva (CPO), artesans d’ofici en imatgeria festiva,
artesans, artistes, dissenyadors i gestors culturals.
Idioma: Català
Durada de la formació. 40 hores (dimecres d’octubre a novembre de 2016)
Horari: tardes de 16 h a 20 h
Lloc de Realització: Escola La Massana, Centre d’Art i Disseny.
Preu: 380 € per alumne
(curs subvencionat en un 20 % del seu cost total per la Generalitat de Catalunya)
Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes
Calendari de preinscripció i matrícula:
Preinscripcions: Del 25 de juliol al 29 de juliol i de l’1 al 16 de setembre a través de
correu electrònic faaoc@faaoc.cat o trucant al 664362120 .
Matriculació: 19,20 i 21 de setembre a l’Escola La Massana a través del correu
electrònic info@escolamassana.cat
Titulació:
Titulació pròpia del centre
Diploma acreditatiu de la FAAOC

snappa_1469544945La  característica fonamental d’aquest monogràfic és oferir la formació teòrica que assenti les bases i els criteris per a la conservació, la restauració i la reparació de la imatgeria festiva, tenint en compte tant el valor simbòlic com el caràcter d’ús habitual i popular de la
majoria d’aquest objectes.
Aquests objectes que formen part del patrimoni cultural, alguns del quals protegits, tenen dues característiques especials que els distingeix de la resta d’objectes: l’ús constant que se’n fa i la diversitat de materials que els componen. Això implica que diversos àmbits professionals s’interrelacionin en el periple de l’existència d’aquestes obres, des dels artesans constructors i reparadors habituals, passant pel manteniment constant per part de les entitats que els usen, fins als conservadors-restauradors especialitzats que preserven els que es museïtzen.
El monogràfic aplicarà un aprenentatge teòric i crític a aquests tipus d’objectes propis de la cultura popular i tradicional, que combina patrimoni material i immaterial, amb continguts propis del folklore, fent incís en la història, en la construcció artesanal dels objectes, en el manteniment i conservació preventiva i en la conservació-restauració (ja sigui com a reparació i manteniment tradicional artesà o com a conservació-restauració d’objectes artístics).
A banda dels mòduls teòrics el curs planteja classes teòriques magistrals al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

snappa_1469545268Aquest curs s’impartirà a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, dins de l’oferta formativa de la Massana Permanent. Aquest centre de llarga trajectòria, aposta per una formació integral de qualitat i prestigi que recull l’artesania en les seves especialitats.

 • snappa_1469545539Dia 5 d’octubre.
  16:00 h
  Presentació del monogràfic
 • A càrrec de Lluís Puig, director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, Àngels Solé, directora del CRBMC, Xavier
  Capmany, director de l’Escola Massana de Barcelona i Judith Camps, presidenta de FAAOC.
  Lliurament del material
  Inici del curs
 • Introducció i criteris
  16:45 – 18:00 h
  La imatgeria com element teatral medieval.  La imatgeria com element civil, institucional i/o religiós. 
  Professor: Jan Grau
 • 16:45 – 18:00 h
  La imatgeria com element teatral medieval
  La imatgeria com element civil, institucional i/o religiós.
 • 18:15 – 20:00 h
  Teoria de la conservació-restauració del material etnogràfic amb ús social. La
  imatgeria festiva com a escultura lleugera: conceptes i criteris de conservació i
  restauració. Les lleis de protecció els Béns culturals i les Cartes del restauro
  aplicades a l’objecte folklòric.
  Factors i causes de degradació de la imatgeria festiva. Patologies freqüents en l’ús
  constant d’un objecte.
  Restauració vs Reparació: L’artesà en ofici d’imatgeria i el conservador-restaurador
  de béns culturals mobles. Camins paral·lels en espais coexistents.
  Professor: Pere RoviraDia 12 d’octubre
  FestiuDia 19 d’octubre
  Usos, materials i característiques al llarg de la història
 • 16:00 – 18:00 h
 • Els conceptes de patrimoni material i patrimoni immaterial
  La convenció de la UNESCO i la consciència patrimonial
  Condicions actuals de la imatgeria en relació al context festiu
  Breu comparativa amb d’altres països
  Professor: Albert Rumbo
 • 18:15-20:00 h
  Materials utilitzats al llarg de la història.
  Casos excepcionals de la imatgeria al llarg de la història.
  Les figures anomenades “de bulto” i les tradicions.
  Professor: Jan GrauDia 26 d’octubre
  Material etnogràfic: material, conservació, restauració i reparació
 • 16:00 – 18:00 h 
 • La diversitat de materials en el món etnogràfic. La convivència entre el material
  tradicional i els materials contemporanis
  Sistemes d’anàlisi científics per al coneixement de l’estructura i la composició dels
  materials en l’objecte etnogràfic
  Professor: Esther Gual
 • 18:15 – 20:00 h
  La reparació en l’ofici d’imatgeria festivaDia 2 de novembre
  Construcció, conservació i restauració de la imatgeria festiva
 • 16:00 – 18:00 h
  Els antics creadors i restauradors al servei dels gremis fins al segle XVIII
  La tasca transversal en els obradors de diferents disciplines artístiques i
  artesanes(s. XVIII-XX )
  Les cases de lloguer de figures i els obradors especialitzats(s. XX)
  La restauració fins a prendre consciència de que es tracta de patrimoni
  Professor: Jan Grau
 • 18:15 – 20:00 h
  Tècniques de conservació-restauració aplicades a l’escultura lleugera.
  La reparació de l’objecte en ús. Metodologies per a la seva conservació.
  La conservació-restauració de peces excepcionals o protegides durant el seu ús.
  La conservació-restauració de la imatgeria festiva per a l’exposició i en el museu.
  Les reparacions d’urgència i les restauracions provisionals.Dia 9 de novembre
  L’ergonomia i la conservació preventiva
 • 16:00 – 18:00 h
  El conflicte entre l’ergonomia del portador i la preservació de la figura.
  Anatomia bàsica
  Biofísica del moviment
  Prevenció de lesions
  Professora: Meritxell Royuela
 • 18:15 – 20:00 h
  Ús social i conservació preventiva. Dues realitats antagòniques però factibles.
  La conservació preventiva de la imatgeria festiva.
  L’emmagatzematge i el transport.
  Professora: Ruth BagànDia 16 de novembre
  Imatgeria festiva avui. Discurs museogràfic
 • 16:00 – 18:00 h
  La imatgeria com a símbol institucional i com a senyal d’identitat comunitària
  La imatgeria com a motor associatiu
  La imatgeria com a eina pedagògica i de comunicació
  La presa de consciència de que la imatgeria és patrimoni
  Professor: Carles Freixes
 • 18:15 – 20:00 h
  El discurs museogràfic: La imatgeria festiva al museu dels Sants d’Olot.
  Professor: Eduard BechDia 23 de novembre
  Classes magistrals
 • 16:00 – 18:00 h
  Tocar o no tocar. Les restauracions de l’àguila i el drac de Vilafranca, dels
  capgrossos de Capellades i dels gegants de Terrassa i l’Arboç.
  Professor: Jordi Grau
  Professora: Gemma Rodríguez
 • 18:15 – 20:00 h
  Conservació i restauració de la imatgeria de la Patum de Berga.
  Professora: Gemma Rodríguez

  Dissabte 26 de novembre
  Jornada al CRBMC.

  Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. C/Arnau
  Cadell, 30 – 08197 VALLDOREIX (Barcelona)
 • 10:30 – 11:00 h
  Presentació de la jornada a càrrec d’Àngels Solé, directora del Centre de
  Restauració de Béns Mobles de Catalunya
 • 11:00-13:30 h
  Taules rodones de debat:
  1. Els límits entre la conservació-restauració i la reparació
  2. Relacions professionals entre els artesans i fabricants d’imatgeria festiva i els conservadors-restauradors.
  3. Conclusions del monogràfic.
 • 13:30 – 15:30 h
  Dinar
 • 16:00- 17:00 h
  Visita guiada al CRBMC

snappa_1469545925Carles Freixes i Codina. Geganter i expert en patrimoni festiu. Treballa com a cap del departament de Béns Immobles del Bisbat de Solsona, administrador del despatx d’enginyeria DITEC i membre de la comissió permanent del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Investigador de la cultura popular.

Jan Grau Martí. Geganter, expert en cultura popular i patrimoni festiu. Treballa a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Investigador de la imatgeria festiva i del patrimoni popular. Docent al Postgrau de Cultura Popular i en l’Escola Internacional de Protocol.

Albert Rumbo i Soler. Llicenciat en Història i postgrau en Gestió i Animació de la Cultura Popular. Tècnic de la Diputació de Barcelona, treballa com a arxiver itinerant en 29 arxius del Bages i el Berguedà. Gerent del Patronat de La Patum de Berga. Coordinador i redactor del projecte per a la Unesco per al reconeixement de La Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.

Meritxell Royuela Juncadella. Llicenciada en Medicina i resident de 5è any de Medicina Interna amb formació en Malalties infeccioses i immunodeprimits. Premi Bages 2014 al Metge Jove. Formà part del Cos de Monitors i de la Comissió Educativa de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya. Investigadora de l’ergonomia en la imatgeria festiva.

Pere Rovira i Pons. Conservador-restaurador de Béns culturals. Responsable de l’Àrea de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Ha estat conservador-restaurador del Museu d’Art de Girona i del Servei d’Atenció als Museus (SAM). És membre de la colla gegantera de Sant Cugat i conservador-restaurador dels seus gegants.

Ruth Bagan. Conservadora-restauradora de Béns culturals. Especialista en Conservació preventiva. Responsable de l’Àrea de Conservació Preventiva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Esther Gual. Conservadora-restauradora de Béns Culturals i Radiòloga. Responsable de les anàlisis radiològiques i de l’especialitat d’Art Contemporani del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Violant Bonet Calveras. Graduada en Conservació-Restauració per l´Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, en l´especialitat d’Escultura. Treballadora autònoma des de l´any 2000, especialitzada en restauració d’escultura policromada sobre fusta i en figura festiva, així com en restauracions en edificis d’escultura en pedra, façanes i pintura mural,. Restauradora oficial de la Comparseria de la Patum de Berga (2004-2009) i coordinadora de l´estudi analític i radiològic dels materials constitutius de l´Àliga i la Guita Grossa de la Patum (2007-2008).

Jordi Grau i Martí. Escultor de figures festives i imatgeria popular des de l’any 1981. Desenvolupa la seva activitat com a professional de la creació, reparació i restauració de tot tipus de figures i elements festius al Taller el Drac Petit de Terrassa, del qual n’és fundador i propietari.

Eduard Bech. Responsable del Museu dels Sants d’Olot, dedicant part de la seva activitat a la cultura popular. Vinculat a la gestió del patrimoni i en l’aplicació de la tecnologia en la interpretació del patrimoni cultural.

Gemma Rodríguez. Restauradora de la comparseria de la Patum des del 2010. Especialista en restauració de pintures, ha dut a terme diferents restauracions del patrimoni cultural arreu del país i en diferents museus.

Judith Camps. Mestra artesana en imatgeria festiva. Artista plàstica formada en diferents tallers d’arts i oficis amb 30 anys d’experiència docent i pedagògica en diferents escoles d’art. Directora del CPO d’imatgeria festiva, directora adjunt del Curso de oficio artesano de hogueras impartit per EOI a Alacant i gestora de diversos cursos i monogràfics artesans. Forma part, juntament amb Gabí Boixader, del taller d’escultura i d’imatgeria festiva Gabins. Presidenta de la FAAOC i membre de la comissió de formació del CCAM, FAAOC i Artesania Catalunya.

Continguts: Jan Grau i Pere Rovira

Direcció i coordinació: Judith Camps

Dossier del monogràfic sobre conservació, reparació i restauració d’Imatgeria festiva (Descarregar des d’aquí)

FLYER CPO.ai