Josep Papaseit Fabregat

CERÀMIQUES PAPASEIT – diploma de mestre artesà

Continuem fent peces tradicionals, ja que són les que ens marquen el nostre origen, i intentem anar-ne creant de noves, i investigant les noves tècniques.”

Aquest taller es caracteritza per treballar el fang encara de forma totalment manual per conservar una tradició ancestral. L’elaboració de peces de ceràmica tradicionals marca la seva filosofia de treball.

El taller de Josep Papaseit segueix el mètode tradicional d’elaboració del fang sense cap altra ajuda que les seves mans, un tros de canya i un filferro, per convertir una massa de fang en diverses peces per a ús domèstic o decoratiu. Tot i que també experimenten amb noves tècniques.

És habitual trobar grups d’estudiants en aquesta terrisseria que segueixen les explicacions del mestre artesà per descobrir aquest art ancestral.