Francesc Pons

Em dic Francesc Pons, vaig aprendre a “fer llatre” a l’edat de 13 anys, al poble de Sant Lluís, on vaig nèixer. En aquella época en el camp la pagesia en feia, aprofitant les llargues vetllades d’hivern i els dies que plovia.

Quan, als 50 anys, vaig quedar a l’atur, em vaig treure el títol de Mestre Artesà per poder recuperar aquest ofici que veia que es perdia. He participat en nombroses fires i mercats i també imparteixo diversos tallers.

La técnica d’eŀlaboració consisteix en trenar una llatre de 9 “cames” (agrupacions de brins) de diferent amplitud en funció de l’objecte que es vagi a fer.

Els materials que utilitzo són tot fibres naturals, habitualment espart, però també càrritx, garballó, joncs…

A pesar de ser una técnica molt antiga, en certs aspectos em puc considerar autodidacta ja que he innovat en la producció d’alguns objectes que no es consideren tradicionals.

E-mail: pilarfanals@gmail.com
Telèfon: 686 543 283