Montferrer: Fent història

El mestre artesà forjador Enric Pla Montferrer ha fet -en el seu taller d’Alpens- els 12 estels de la Corona de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Familia, ubicades a 118 metres d’alçada.

Fotografia cortesia de la Sagrada Família
Fotografia d’O.Rodbag

També ha participat em els acabats de l’Estel Gran de 12 puntes que ja corona la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Aquests acabats han necessitat d’un tractament al foc, a més de 1000 graus de temperatura, i per fer el tractament de les puntes, degut al seu pes i tamany, va ser necessari la col·laboració del Taller de ceràmica Madrenas, per fer aquest tractament al forn de ceràmica.

Fotografia d’O.Rodbag

L’Enric Pla Montferrer és el representant de l’Associació de Forjadors de Catalunya dins la junta directiva de la FAAOC.