DIÀLEGS18 | PERQUÈ 

La FAAOC vol seguir fomentant la reflexió i el debat sobre l’artesania. L’edició 2018 «Diàlegs» vol posar el focus en els més joves. En les dues sessions d’aquesta edició es vol donar veu a aquells que inicien el seu camí cap a la professionalització. Persones que s’han incorporat fa pocs anys a la seva activitat professional artesana, a estudiants de cicles formatius i de grau i als nous creatius. Els canvis socials i econòmics provoquen la necessitat que els diferents sectors s’adaptin a les noves realitats. Aquesta transformació afecta de ple a l’artesania. L’objectiu d’aquest «Diàlegs» ha de ser conèixer les necessitats dels nous artesans, analitzar oportunitats i vies i, al mateix temps, conèixer, entendre i comprendre les seves necessitats, neguits i inquietuds.

DIÀLEGS18 | ARTESANIA POSTDIGITAL
Data. Dilluns 15 d’octubre de 2018.
Horari. 15.30 h.-20.30 h.
Lloc. Escola Massana (plaça de la Gardunya, 9, 08001 Barcelona)

QUI HI PARTICIPA?
Sessió dirigida a estudiants de grau i de cicles formatius d’Escoles d’Art de Catalunya. Compta amb la participació d’estudiants de l’Escola d’Art i Superior Disseny de Vic, l’Escola Massana de Barcelona, l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava i l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja. Activitat no oberta al públic. Sense possibilitat d’inscripció.

DE QUÈ ES PARLA? 
Es vol conèixer què pensen els estudiants de l’artesania. Què és per a ells. Com evoluciona. Sobre disseny i les noves tendències. Sobre materials i tècniques que els interessen. Sobre l’aplicació de tecnologia als oficis. Sobre la transversalitat i interacció entre disciplines. Sobre el model educatiu i la formació continuada…i sobre tot allò de què els vingui de gust de parlar.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
Saber què pensen, què demanen, com valoren els processos formatius, les seves pors, les seves crítiques… Recollir les inquietuds i les necessitats dels joves creatius sobre el sector que serveixin per vehicular propostes d’adaptació i canvi.

DIÀLEGS18 | PROGRAMA DE LA JORNADA. DILLUNS 15 D’OCTUBRE.
15.30 h. | Benvinguda i presentació d’objectius per part de la FAAOC.
15.45 h. | Píldores inspiradores (Es pot seguir per Facebook Live al canal de la FAAOC (clica aquí))
Amb la participació de
Trinidad Contreras www.trinidadcontreras.com
Enric Pla www.montferrer.cat
Núria Torres www.nuriatorres.es
Miquel Grima www.facebook.com/miquel.grima
Raul Nieves Pardo. https://www.facebook.com/blablabLAB
16.45 h. | Creació de taules de treball i dinàmica individual
17.15 h. | Pausa
17.30 h. | Compartir idees.
17.45 h. | Debat obert.
19.45 h. | Tancament. I ara què? (Es pot seguir per Facebook Live al canal de la FAAOC (clica aquí))

DIÀLEGS18 | REDEFININT L’ARTESANIA CONTEMPORÀNIA.
Data. Dimarts 16 d’octubre de 2018.
Horari. 15.30 h.-20.30 h.
Llocs.  Escola Massana (plaça de la Gardunya, 9, 08001 Barcelona)

QUI HI PARTICIPA?
Sessió oberta on poden participar artesans, creatius, makers… nascuts després de 1978 (menys de 40 anys). Sessió destinada a aquelles que han formalitzat la inscripció. Places limitades.

DE QUÈ ES PARLA?
L’objectiu és prendre el pols a l’artesania catalana, posant l’atenció en els joves que es troben en procés professionalització dins dels oficis artesans i en altres disciplines transversals que hi tenen vinculació. Es vol copsar quins són els aspectes que preocupen per iniciar una activitat, quines necessitats tenen els joves empresaris, com s’articulen els incentius cap als joves i de tot allò que
es vulgui plantejar i debatre.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
Començar a llaurar un camí de futur per a l’associacionisme artesà, siguin entitats, col·lectius, cooperatives…que ha de poder obrir-se a altres mirades, a la integració de noves tecnologies, pràctiques interdisciplinàries… Aquestes aportacions han de posar en valor el coneixement manual, tècnic…heretat de generacions precedents. També es vol trobar plataformes de promoció de projectes creatius (fires i festivals, plataformes de finançament, beques i incentius, espais…)

DIÀLEGS18 | PROGRAMA DE LA JORNADA. DIMARTS 16 D’OCTUBRE.
15.30 h. | Benvinguda i introducció per part de la FAAOC.
15.45 h. | Píldores inspiradores (Es pot seguir per Facebook Live al canal de la FAAOC (clica aquí))
Amb la participació de
Rosa Cortiella. Asimètric taller. http://www.rosacortiella.com
Adriana Dumon i Fran Rios. Ölend. https://www.olend.net
Marta Lofi i Jan Barceló. http://tallerlaroda.com
Maria Ferrés. www.mariaferresamat.com

16.30 h | Dinàmiques i taules de debat
19.00 h. | Construcció i articulació de propostes
19.45 h. | Tancament. (Es pot seguir per Facebook Live al canal de la FAAOC (clica aquí))

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

dialegs inscripcio 18

ORGANITZA