Decreto ley 10/2020, de 20 de març i CECAT

A data de 29 de març de 2020 va sortir publicat el “Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19”. 

Així mateix, us adjuntem, el document elaborat per Protecció Civil, CECAT –Centre de Coordinació operativa de Catalunya, de Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.