Aquesta pàgina recull algunes de les conclusions, recomanacions i presentacions de la primera edició dels “Diàlegs” que es va dedicar a l’artesania i les fires. Aquesta primera edició es va celebrar el dijous, 17 de novembre de 2016 al Convent de Sant Agustí de Barcelona. Aquesta primera edició estava organitzada per la Federació d’Associacions d’Artesans de Catalunya (FAAOC) i el Consorci de Comerç, Moda i Artesania (CCAM) amb la col·laboració de Barcelona Activa.

CONCLUSIONS I  RECOMANACIONS
…QUALITAT, RIGOR, IDENTITAT, TRADICIÓ, RESPONSABILITAT, INNOVACIÓ i CONTEMPORANEITAT…
…L’ARTESANIA TE FUTUR, SI SABEM DONAR RESPOSTA A LES DEMANDES DE LA SOCIETAT…
“…AQUESTA JORNADA POT SER UN BON PUNT DE TROBADA I DE PARTIDA PER RECOLLIR LA TRENCADISSA I RECONSTRUIR-LA…”
…TOT EL QUE FEM, DEPÈN DE COM ES CANALITZI, TÉ UN RESULTAT O UN ALTRE…
…FER DE THE CRAFTROOM EL GRAN ESDEVENIMENT DE L’ARTESANIA I UN SALÓ DE REFERÈNCIA PEL SECTOR ARTESÀ ESTATAL I INTERNACIONAL…
… NO SORTIREM AMB UNA RECEPTA MÀGICA PERÒ TOTHOM SORTIRÀ AMB ALGUNA COSA APRESA…
…NOS HEMOS DE INVOLUCRAR, NADIE NOS VA A RESOLVER EL PROBLEMA, HAY QUE TOMAR DECISIONES..
…AMB UN SOL COP D’ULL HAS DE PODER ATRAPAR AL CLIENT I EXPLICAR-LI QUI ETS I QUE FAS, MÉS VAL MENYS I MILLOR…
…NO ABANDONAR MAI L’ESTAND…
…EXPLICAR LA VOSTRA HISTÒRIA…

CONCLUSIONS

  • És un bon moment de revisar els textos d’avantprojecte de llei de comerç i definir què és una fira d’artesania i incloure-la.
  • S’ha d’aprofitar l’oportunitat del pacte de govern de PP i CIUTADANS que inclou la renovació de les condicions dels autònoms (per sota del salari mínim interprofessional de 800€ es pot donar d’alta sense cotitzar, amb una tarifa plana de 50€ mensuals) i estar atents i demanar als diputats que vetllin pel compromís pres.
  • Per tal d’utilitzar amb eficàcia les eines que regula l’administració (acreditació –carnets, diplomes, D’A, DEVA- i la terminologia d’artesania i fires en els DOGS de Comerç i CCAM) cal fer una revisió exhaustiva, ser més rigorós en la seva concessió i incloure altres conceptes necessaris com un distintiu de fires artesanes o el carnet de jove artesà. També hi ha la necessitat de disposar de control sobre la mala utilització d’aquestes eines.
  • Es detecta que la mitja d’edat del sector artesà és alta i amb manca de qualificació acadèmica, el que indica la necessitat de desenvolupar accions que permetin l’interès en la gent jove i garantir el relleu generacional a través de la transmissió de coneixements, així com propostes formatives de qualitat, de curta durada i en calendari òptim. També la creació de vivers d’artesans Futur excel·lent al CRAFTROOM, bona iniciativa
  • Existeix una voluntat clara, per part d’organitzadors de fires, sobre tot de l’administració local, que estan disposat a participar en el redisseny, actualització i qualitat de les fires, però sembla que de vegades el propi sector és qui posa els paranys que els pateixen els organitzadors i qui no vol treballar conjuntament, tot i tenint els mateixos interessos, i de vegades els organitzadors de fires no tenen coneixement de les necessitats, suggeriments i propostes dels expositors. Estimar l’artesania
  • S’ha de vetllar perquè els productes artesans han de diferenciar-se dels altres, han de ser desitjats, han d’atendre necessitats de la societat (ecologia, identitat, tradició, sexe), han de tenir ànima
  • L’actitud dels artesans davant les fires és diversa: es detecten posicionaments d’interessos individuals, d’altres col·lectius, però probablement és necessària una autocrítica del sector i ser més pro positiu en les queixes. Els artesans no poden
  • Hi ha una clara oportunitat en el concepte, el sector, el producte i la comercialització de l’artesania, però certa confusió pública en el mercat, generar un lobby de comunicació utilitzant els mitjans de comunicació públics, ajudaria a posicionar l’artesania a un nivell superior al que te ara.
  • El treball en xarxa, a través d’associacions, trobades, xarxes socials, projectes comuns en assistència a fires (locals, estatals, internacionals) permetria donar una imatge potent de l’artesania catalana (com ho ha fet Galícia)
  • En general, les valoracions de la Jornada per part del públic, organitzadors i ponents ha estat satisfactòria tenint en compte el temps que es disposava per la seva planificació, organització i realització. Hi hagut consens en repetir la jornada sobre aquest i altres temes i preveure més temps de debat i propostes però coordinant millor les ponències perquè no hi hagin repeticions de continguts. També s’apunta a conèixer més experiències d’àmbit estatal i internacional i disposar de dades contrastades sobre l’opinió del consumidor de l’artesania.
  • El resultat de la jornada ha deixat un llistat de propostes i recomanacions que cal diferenciar-les perquè estan destinades, per una banda  a l’administració, altres als organitzadors de fires i altres als expositors artesans.

RECOMANACIONS PER A: 

ORGANITZADORS

 • Revisar les fires dutes a terme i redissenyar-les atenent als punts claus expressats en algunes ponències
 • Crear-ne de noves atenent a la singularitat i a la identitat amb una mirada contemporània
 • Tenir coherència amb els objectius de la fira, amb el control sobre el continent i el contingut de les parades, assegurant la igualtat legal
 • Fer una revisió constant de l’estat de salut de la fira i fer-ho en el seu millor moment per evitar que caigui
 • Analitzar ràpidament les causes de davallada de públic
 • Evitar l’exposició de productes i escenaris que caricaturitzin els productes i els artesans
 • No buscar només la venda de m2
 • Pensar en les diferents etapes de la fira (pre fira, fira i post fira)
 • Disposar d’un llistat de fires i d’artesans que participen en fires, facilitat per la Generalitat per comunicar-se amb ells
 • Seleccionar rigorosament als expositors
 • Exigir el carnet d’artesà
 • Cercar la qualitat més que la quantitat d’expositors
 • Vigilar l’intrusisme
 • Vincular el producte artesà al municipi
 • Vetllar per la varietat i equilibri de productes
 • Dissenyar un recorregut en el que tots els visitants hagin de passar pel davant de tots els estands amb un plànol amb la ubicació dels participants
 • Respectar i fer respectar el D’A fent programes de demostració sobre el procés artesanal
 • Establir un programa d’activitats interessants tant pel públic assistent com pels propis expositors
 • Disposar d’una eficaç i impecable comunicació
 • Promocionar la fira i els expositors dos mesos abans (web, xarxes socials i  premsa)
 • Conèixer l’opinió dels participants a través d’enquestes o reunions
 • Conèixer el funcionament i el resultat d’altres fires de referència a altres països
 • Situar la fira en un lloc estratègic i amb transport públic proper
 • Tenir cura i austeritat en els espais i les parets (facilitar elements mobiliaris homogenis) i de la posada en escena
 • Disposar d’una bona il·luminació
 • Utilitzar les 30 carpes d’Artesania Catalunya que hi ha a disposició d’organitzadors que estan en depòsit a Argentona, i que només s’han de fer càrrec del transport i el muntatge
 • Vetllar perquè les estructures a l’aire lliure tinguin garanties de seguretat
 • Atendre la normativa europea

ARTESANS EXPOSITORS

 • Fer una valoració global de la participació en la fira: des de la venda a tot allò que pot tenir un benefici de futur (els anomenats intangibles) com poden ser els contactes i dades de possibles clients de futur, el coneixement del mercat i de la competència, la creació d’aliances amb altres expositors i/o productors afins
 • Potenciar els atributs propis de l’artesania com són l’ecologia i la sostenibilitat
 • No sotmetre’s a cap organització que desvirtuï la realitat de l’artesania actual, menystingui el producte artesà i banalitzi l’activitat artesana
 • Fer prospeccions de fires al carrer al nostre territori, a l’estat espanyol i a altres països per valorar el grau d’interès de participar-hi
 • Fer un anàlisi del propi producte i les aportacions amb valor afegit que fan al mercat i a la societat. Adaptar-se a les demandes del mercat, canviant de direcció si cal a través de diferents estratègies que fins i tot allunyin d’allò que estem fent actualment
 • Crear una marca, un nom, una imatge, atractiva, comunicativa o revisar la que ja es te, actualitzat-la
 • Disposar de tots els elements necessaris que envolten al producte: etiquetatge, packaging
 • Disposar de xarxes socials per la difusió de l’activitat i del producte Promocionar la fira i els productes dos mesos abans (web, xarxes i premsa)
 • Disposar del carnet d’artesà
 • Sol·licitar incentius del CCAM per la participació en fires
 • Sol·licitar l’etiquetatge D’A
 • Participar amb rigor de les comissions d’atorgament dels carnets artesans
 • Denunciar als artesans que facin un mal ús de la seva participació en les fires aportant productes no artesans i de dubtosa qualitat
 • Denunciar les estafes i els estafadors
 • Participar en jornades i sessions formatives per a detectar les àrees de millora
 • Cercar altres vies de comercialització i no limitar-se a les fires
 • Treballar en xarxa compartint experiències i mitjans i participar en fires professionals de forma conjunta
 • Canviar l’enfoc desdramatitzant la participació en fires
 • Pensar en les diferents etapes de la fira i atendre tots els aspectes assenyalats a les ponències (pre fira, fira i post fira)
 • Estar al cas de les tendències
 • Explicar una història, vendre més conceptes que productes
 • Tenir una mirada més oberta, preparar un guió ben pensat, cuidar el client, tenir idiomes per poder comunicar-se amb tothom
 • Facilitar el pagament amb tarja de crèdit
 • Fer preus especials de promoció amb edició limitada i preus “ganxo”
 • Disposar d’un pack de manteniment (eines i estris bàsics)
 • Evitar anar a la fira com qui va al pícnic

ADMINISTRACIÓ

 • Reglamentar una normativa de participació atenent a la singularitat de la fira i del Plantejar una normativa específica per les fires d’artesania des de la DG o des dels ajuntaments
 • Buscar recolzament internacional en la participació a fires
 • Crear una marca genèrica oficial Artesania Catalunya i poder participar en fires de forma col·lectiva
 • Organitzar un concurs de disseny d’estands per a fires entre les escoles d’art i disseny de Catalunya i posar-les a disposició dels organitzadors de fires, estudiant les condicions
 • Treballar conjunt amb les diferents administracions i associacions
 • Descentralitzar les polítiques cap a l’artesania
 • Revisar les comissions d’acreditació a través d’una taula de treball i fomentar el rigor en l’atorgament del carnet d’artesà i en el diploma de Mestre artesà
 • Crear un distintiu de fires artesanes que quedi inclòs en la normativa competent
 • Revocar tots els carnets d’artesans i fer-ne de nous
 • Fer una proposta col·lectiva per dialogar amb la direcció d’Expohogar
 • Revisar l’avantprojecte de llei de comerç, per què consti la terminologia de fira d’artesania i incloure-la
 • Crear un llistat de fires i d’artesans que participen en fires, per facilitar-lo als organitzadors i associacions
 • Vetllar pel desenvolupament de la formació dual (alumnes d’art i disseny treballant a tallers de mestres artesans)
 • Apropar l’artesania i els seus valors als nens
 • Organitzar un programa anual de formació de qualitat, de curta durada i en calendari òptim
 • Disposar gratuïtament de les sales d’exposicions d’Artesania Catalunya per les escoles que imparteixen artesania

REFERÈNCIES WEB

www.ccam.cat | www.faaoc.cat | www.montgai.catwww.calella.cat |  www.museucantir.org/fira_cas.htm | www .mostrart.orgwww.artesaniadegalicia.org | mercadodemotores.eswww.artesaniadegalicia.org | www.londondesignfair.co.ukwww.maisonobjet.com | www.expohogar.com @ www.agolada.es | www.messefrankfurt.com | www.ateliersdart.com | www.festivalet.org | Llei d’activitats firals: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_normativa/emo_comerc_artesania/emo_normativa_comerc/emo_fires/ Diputació Barcelona: http://www.diba.cat/web/comerc/omfl | Decret d’Artesania: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_normativa/emo_comerc_artesania/emo_normativa_artesania/

PRESENTACIONS DELS DIFERENTS PONENTS

Gemma Amat (properament disponible)

Oriol Calvo (veure presentació)

Esperança Cases (veure presentació)

Manuel González (properament disponible)

Blai Puig (Veure presentació)

Alícia Roselló (Veure presentació)

Xavier Villas (veure presentació)