PERQUÈ | COMERCIALITZACIÓ I FIRES

Amb els canvis de l’economia global, tots els sectors han hagut d’adaptar-se a la nova realitat. La FAAOC, conjuntament amb Barcelona Activa, vol impulsar aquest nou fòrum de debat i reflexió sobre el paper de les fires com a vies de comercialització del producte artesà tant en l’àmbit nacional com internacional, que serveixi per impulsar línies estratègiques i unir sinergies del sector amb institucions públiques i col•lectius. Aquest espai ha de servir per concretar accions, debatre com resoldre febleses i anticipar-se a reptes que es puguin plantejar en el futur.

OBJECTIUS | COMERCIALITZACIÓ I FIRES

DIÀLEGS té per objectiu analitzar i estudiar quines són les tendències en temes relacionats amb la comercialització del producte artesà en fires i mercats artesans dins el territori català. Aquesta jornada es desenvoluparà amb taules de treball, taules rodones i debats. Per finalitzar hi haurà unes conclusions que ens han de servir per elaborar un document consensuat de bones pràctiques que sigui un llibre blanc pel sector professional, els organitzadors de fires i les administracions.

DATES I ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS | COMERCIALITZACIÓ I FIRES

DIÀLEGS és un fòrum de dos dies ( 24 i 25 de maig). La primera jornada està dirigida al sector de professionals artesans i la segona a representants d’administracions públiques i empreses i organitzacions que organitzen fires. “Comercialització i Fires” debatrà 5 temes extrets de les conclusions i recomanacions del primer fòrum i que són el fil argumental de les taules de treball que es portaran a terme. Taules de debat i discussió que permetran arribar a unes conclusions que quedaran recollides en un mapping. En la segona jornada es debatran els reptes i dubtes dels promotors per poder tenir una fira artesana de qualitat amb un diàleg amb el sector artesà i es conversarà sobre el projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires que actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya. En aquesta jornada es presentaran les diferents conclusions.

Les conclusions que es recolliran el primer dia amb la participació oberta tant dels membres federats com d’altres que encara que no ho estiguin, podran participar en el debat, prèvia inscripció, es presentaran el dia 25 de maig davant de tots els participants inscrits a la segona jornada.

INSCRIPCIÓ | COMERCIALITZACIÓ I FIRES

La inscripció a DIÀLEGS és gratuïta. La inscripció es realitzarà online. La inscripció per la primera jornada obliga a escollir tres taules de treball (per ordre de prioritats) .

Formalitza la inscripció des d’aquí

Data de celebració: 24 i 25 de maig de 2017
Lloc: Barcelona Activa. Convent de Sant Agustí de Barcelona (Plaça Pons i Clerch, 2 1a planta)

PROGRAMA

DIÀLEGS. DIMECRES, 24 DE MAIG. ARTESANS

9 – 9,30h | Acreditacions.
9,30-10h | Benvinguda. Presentacions. Funcionament de la jornada.
10-12h | Taules de treball per temes.

  • Taula 1 | Com haurien de ser les fires d’artesania de nova creació? Com cal adaptar les existents? Infraestructura i funcionament. Moderador: Sandra Quílez (Associació Introart)
  • Taula 2 | Quins haurien de ser els criteris d’accés a les fires d’artesania? Com crear-ne de noves?. Moderador: Josep Miralles (Gremi Tèxtil de Catalunya)
  • Taula 3 | Com participar de forma col·lectiva a fires d’Espanya i Europa? Moderador: Manolo González (Organización de Artesanos de España).
  • Taula 4 | Pop-ups, markets: Noves tendències del consum selectiu. Moderador: Esperança Cases (El Jardí Secret).
  • Taula 5 | Com posar en valor les fires d’artesania per convèncer els municipis d’implantar-les i/o mantenir-les donant un suport actiu?  Nomenclatura de les Fires d’Artesania. Propostes d’activitats paral·leles. Moderador: Esther Ramos (Associació Ceramistes de Catalunya).

12-12,30h | Cafè pausa.
12,30-13,15 | Conclusions per taules.
13,15h-14,15h | Conclusions generals. Thinking map.

DIÀLEGS. DIJOUS, 25 DE MAIG. TÈCNICS I CÀRRECS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ORGANITZADORS DE FIRES
10-10,30h | Acreditacions.
10,30-11h | Acte d’obertura.
11-12 h | Taula de treball. Reptes i dubtes dels promotors per una fira artesana de qualitat.
12-12,30h | Cafè pausa.
12,35-13,15h |  Conclusions de les taules de treball  de la sessió del 25 de maig. Document de bones pràctiques.
13,15-14h | Presentació Projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires per l’ Il•lma. Sra. Muntsa Vilalta.

ORGANITZA