Ceràmica Ixió

Joan Serra.
Mia Llauder.

Membres de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica, IAC.

I de l’Associació de Ceramistes de Catalunya.

Formats a l’Escola Pau Gargallo i a l’Escola Massana respectivament, en l’especialitat de ceràmica.

Han creat la marca Ixió, peces de concepte funcional però de gran subtilesa formal. Utilitzen el torn, el marrell i la planxa. Combinen la porcellana i la terra xamotada, dues pastes de comportaments molt diferents que li donen caràcter i expressivitat. Es un treball de molta complexitat tècnica, però el que els interessa son els resultats d’aquesta combinació. Treballen amb forn de gas a alta temperatura.

La major part d’aquestes peces les comercialitzen per els circuits de fires i salons, les seves peces també les podem trobar a botigues i galeries d’arreu d’Europa.

Per altra banda tenen una obra personal cadascun d’ells, que s’ha exposat en diverses galeries d’Europa i d’Àsia, i tenen obra a museus de Xina, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Suïssa i Àustria.

Des de 1998 ho compaginant amb la tasca de mestres a l’Escola Taller de Ceràmica del Museu del Càntir d’Argentona.

Telèfon: 661 339 412
Pàgina web: ceramicaixio.com
Instagram: tallerdeceramicaixio

CERÀMICA IXIÓ
Can Carmany
Veïnat de Clarà 6
08310 Argentona.