Babeus – Josep Maria Bernabeu

Josep Maria Bernabeu (Babeus) va viure el gran punt d’inflexió de la seva trajectòria creativa quan, l’any 1987, va fer aquell curs intensiu de tapís a l’Escola Municipal d’Art de la Mercè de Girona que va significar el descobriment d’un art tèxtil que, amb l’ajut inicial de Carles Delclaux, ha donat, des d’aleshores,  sentit a la seva vida d’artista, omplint també, a bastament, la seva pròpia existència personal.

Blog: http://artextilbabeus.blogspot.com

E-mail: babeus.tapis@gmail.com / Telèfon 626 634 212