Amics de la Massana

Jornada de reflexió i propostes sobre una història dels objectes, les imatges i els espais no jeràrquica, interdisciplinària i transversal.

A les escoles d’art, disseny i oficis artístics, en les facultats de belles arts i en les d’història de l’art, el corpus teòric i metodològic sobre el recorregut que l’ésser humà ha realitzat en la fabricació i creació d’imatges, objectes i espais, ha estat ocupat hegemònicament per la disciplina que genèricament hem anomenat “història de l’art”. Aquesta història ha estat monopolitzada per la pintura, l’escultura i en menor mesura per l’arquitectura. Els oficis artístics (artesanies o arts aplicades i decoratives) han estat tractats d’una manera molt tangencial. L’arquitectura, el disseny industrial, el disseny gràfic i el disseny tèxtil han buscat unes històries pròpies gràcies a l’especificitat del seu espai productiu i sempre l’Art amb majúscula ha fet de referent de prestigi i de jerarquia.

Aquesta jornada tractarà de revisar aquest estat de coses. Tindrem l’oportunitat de mostrar investigacions i pràctiques que s’han preocupat per aquest tema i aporten un nou marc mental i acadèmic que permeti desenvolupar aquest incipient paradigma de la història de l’artesania, el disseny i l’art.

Tota la informació a la web dels Amics de la Massana