Associació d’Artesans d’Osona, Introart

Ges d’Avall 15. 08570 Torelló
Telèfon: 938 505 296
Mòbil: 630 669 118
Correu electrònic: introartosona@gmail.com

Introart, innovació + tradició
Introactua, introactuem amb la comarca
Introacciona, accionem el motor del canvi

L’Associació d’Artesans Introart vol assumir com a propi el discurs més renovador i avantguardista de l’artesania osonenca, que no deixa de banda les arrels tradicionals i la vinculació al territori que l’ha vist desenvolupar-se.
Osona compta amb artesans d’una gran categoria, amb artesans de diferents oficis, sempre relacionats amb el territori, que mostren amb la seva obra les àmplies possibilitats que adquireixen els materials i tècniques tradicionals amb la introducció del disseny i la innovació.

En resum, es fa del tot indispensable que el binomi, artesania + disseny / tradició + innovació, s’afirmi, actui i produeixi la nova artesania contemporània, noves formes per a vells objectes, nous objectes per a una societat del segle XXI.