Associació Ceramistes del Vallés

l’Espirall 58 bxs – Sabadell 08201
Tel: 647139102
E-mail: aceramistesvalles@gmail.com
Web: www.ceramistesvalles.org

L’Associació de Ceramistes del Vallés va néixer l’any 1999 quan diferents ceramistes amb taller a la comarca van decidir unir esforços per treballar conjuntament en la promoció del nostre ofici. Els objectius bàsics que des d’un principi es va fixar l’ACV van ser:

– Potenciar la tasca que porten a terme els diferents tallers de ceràmica professionals vallesans.

– Promocionar i donar a conéixer la ceràmica des d’una vessant global.

Atenent-nos a aquests objectius bàsics les finalitats principals marcades van ser les següents:

– Millorar qualitativament la Fira de Ceràmica de Sabadell.

– Donar a conéixer en l’àmbit comarcal els tallers associats.

Actualment l’ACV està formada per deu ceramistes amb taller propi, que treballen en l’àmbit de la ceràmica des de diferents vessants. Cal destacar la varietat de generacions que formen l’ACV, la qual cosa és una mostra de la voluntat de col·laborar amb les persones joves que decideixen dedicar-se a aquest ofici.