Associació Catalunya Art, CAT’ART

Carretera de Girona, 113 Quart. Girona
Telèfon: 972640794 – 670323212
Fax: 972643423
Correu electrònic: catalunyaart@gmail.com
Web: www.catalunyaart.com

La definició de la Missió, la Visió i els Valors de l’associació Cat’Art, responen a la necessitat de l’organització per tal d’alinear estratègicament la missió (la raó d’existir de l’associació), la visió (la imatge amb la qual es vol projectar i a partir de la qual s’adrecen els nostres esforços i les accions a seguir) i finalment, els valors (que són els puntals que defineixen i reforcen de forma més concreta el que l’associació vol ser).

MISSIÓ: Aconseguir que l’art i l’artesania tornin a ser professions valorades, que brindin noves oportunitats i estratègies d’ocupació.

VISIÓ: Crear nous espais d’intercanvi i interconnexió, per esdevenir un referent internacional per als artistes i artesans. Afavorir les sinergies necessàries per crear noves estratègies i oportunitats.

VALORS: Defensa de l’art i l’artesania, dels artistes i artesans. Planificar i proposar actuacions amb la finalitat de protegir, promocionar i potenciar les capacitats d’aquest sector.

Voluntat de servei: La implicació i el compromís de diferents institucions del territori per posar a disposició d’artistes i artesans els serveis i els programes de l’Associació segons les seves necessitats.

Innovació: recerca de solucions innovadores en la prestació de serveis, adreçats a millorar competitivitat dels artistes-artesans.